КАРИЕРИ:

Ако Вие

- сте завършил/а висше образование специалност "Счетоводство и контрол";
- обичате това, което сте завършил/а и имате много добри познания в областта;
- умеете точно да боравите с документи и цифри:
- умеете да работите качествено и в срок;
- организирате работата си добре и умеете да поставяте приоритети;
- имате желание знанията Ви да са винаги актуални

и работата в екип не Ви представлява трудност, можете да изпратите
Ваша професионална автобиография и мотивационно писмо на имейл: office@moritz-acc.com

Ние Ви обещаваме вълнуваща работа и възможност за разнообразна професионална изява в екип,
в който ценим личните и професионални качества. От Вас очакваме да държите на думата си и да
спазвате законите на страната, обслужвайки нашите клиенти компетентно и с грижа.


Забележка:
Ще бъде отговорено на всички кандидати, а одобрените ще поканим на интервю