Специално предложение

Ако представлявате новоучредено дружество
или миркопредпеиятие с малък обем на дейност, можем да Ви предложим:

счетоводно обслужване за 50 лв./месец с ДДС,
ако отговаряте на следните условия:

1. Фирмата Ви не е с чуждестранно участие.
2. Сферата Ви на дейност е само в обстта на услугите.
3. Не се регистрирани по закона за ДДС.
4. Извършвате сделки с контрагенти само в България и фирмата Ви няма задължения за отчитане на МСФО.
5. Разходите и приходните Ви документи са до 30 броя на месец.
6. Броят на осигуряваните през фирмата лица е до 3.
7. Заплатите месечния ни хонорар за счетоводно обслужване авансово.

Ако нямате техническа възможност за това, ние можем от Ваше име:
- да издаваме стокови разписки и/или фактури;
- да водим и следим складовите Ви наличности;
- да водим Вашата бизнес кореспонденция и да извършим за Вас редица допълнителни административни услуги;
- и др.

Описание на услугата Цена в лв. с ДДС
издаване на фактурата (протокол) от името на клиента 2 лв./бр. (+0,10 лв. за всеки ред след втория)
издаване на стокова разписка от името на клиента 1 лв./бр. (+0,20лв. за всеки ред след втория)
попълване на бланки и документи
(напр. за откриване на банкови сметки, бланки за НОИ, НАП, и пр.)
2.00-15.00 лв./стр. (в зависимост от сложността)
написване на факс/мейл по съгласуване съдържание 3,00-30,00 лв./стр. (в зависимост от сложността)
сканиране на документи без допълнителна обработка 0,30 лв./стр.
сканиране на документи с допълнителна обработка 1 лв./стр.
взимане/носене на документи от/до Ваш офис 3,00-10,00 лв. (в зависимост от разстоянието)
Изготвяне на междинен финансов отчет (Баланс, ОПР, ОПП, ОСК) 50,00-100,00 лв. (в зависимост от сложността)
ведомости за заплати, справки за доходи 0,20 лв./стр. (безплатно за клиенти с договор)
удостоверение за пенсия и други 0,20 лв./стр. (безплатно за клиенти с договор)

Забележка:
В рамките на 2 работни дни от Ваше запитване се ангажираме
да Ви изпратим подробна ценова оферта за всички услуги, от които се интересувате и не са посочени в сайта.